Kerken in Nieuwegein

Het Pastoraat onder Varende heet u van harte welkom in Nieuwegein.

Dit pastoraat is opgericht om de varende bevolking die tijdelijk in Nieuwegein verblijft eenvoudig te laten weten, waar en welke kerkdiensten er in Nieuwegein zijn. Via dit medium willen wij u eenvoudig laten doorlinken naar de kerk van uw keuze. Hierop staat alle informatie zoals, tijden, welke voorgangers er zijn en of er een special dienst is. Ook voor de andere activiteiten willen wij u van harte uitnodigen zoals Bijbelstudies, kringgesprekken, zang mogelijkheden ect. om samen met ons, de Gemeente van Onze Here Jezus te zijn. Wij wensen u een prettig verblijf in Nieuwegein.

 

De Protestantse gemeente "De Rank" te Nieuwegein Zuid
Kerkcentrum De Rank, Lupinestraat 11
http://www.derank-nieuwegein.nl/

Samenwerkende gemeente C.G.K. / N.G.K., Het Anker
Kerkcentrum De Rank, Lupinestraat 11
www.ankergemeente.nl

R-K parochie Barabarakerk
2. Koninginnelaan 1,
http://www.3eenheidparochie.nl/u

Gerefomeerde Kerk (vrijgemaakt)
De Voorhof, Wierdijk 8b
http://kerk.t4is.nl

Hervormde gemeente Vreeswijk
De Voorhof, Wiersdijk 8b
Dorpskerk, Molenstraat 11
www.hervormdvreeswijk.nl

Volle Evangelie gemeente "Bazuin"
Nedereindseweg 4
www.debazuin.info

Leger des Heils
Sluyterslaan 533
http://korpsnieuwegein.legerdesheils.nl

Evangelie Gemeente Morgenstond Nieuwegein
Oosterlicht College, Dieselbaan 10
www.egmn.nl

Voor vragen zowel pastoraal als praktisch
kunt u contact opnemen met de aanspreekpersoon
van de werkgroep pastoraat onder varende:
Teunis Feenstra, telefoon: 0653684834 of
via mail: feenstra.res@vaart.net

Voor kerkdiensten elders willen wij u graag
verwijzen naar www.binnenvaartpastoraat.nl